Banje Srbije

Lokacija i položaj Lukovske banje

Lukovska banja je smeštena u centralnom delu Srbije na istočnim obroncima Kopaonika. Od Beograda je Lukovska banja udaljena oko 300 kilometara a od Kruševca  107 km.

Indikacije

* peloido-terapija (blatna)
* hidroterapija (kupanje u kadi, podvodna masaža, biserna kupka)
* elektroterapija (ultrazvuk, DD struje, galvanizacija, tens)
* ručna masaža
* magnetoterapija

Prirodni lekoviti faktori Lukovske banje

Dosadašnjim mnogobrojnim hemijskim istraživanjima utvrđeno je da su vode Lukovske Banje prema mikrosastavu hidrokarbonatne natrijumske-magnezijumsko-kalcijumskog tipa. Ovakve vode se mogu koristiti u balneoterapijske svrhe kao dopunsko sredstvo lečnika kupanjem u sklopu medicinske rehabilitacije, za bolesti lokomotornog aparata, ginekoloških oboljenja i kožnih bolesti, pod nadzorom lekara. Po iskustvu, najlekovitije su termomineralne vode novog kupatila “Šljivak”, koje izbijaju iz nanosnog materijala, uz pratnju gasova, u količini oko 1,5 l/s vode, sa temperaturom od 32 do 43°C. Kisela hipoterma u Donjoj banji se smatra dobrom za lečenje bolesti organa za varenje. U gornjoj banji na levoj obali Štavske reke izdvajaju se po jedan izvor koji pomaže u reumatskim bolestima, lečenju venskih sudova i za regulisanje pritiska, dok je na desnom priobalju izvor za lečenje očiju, za smanjenje nivoa šećera u krvi i dr. Lukovsku Banju odlikuje umereno-kontinentalno podneblje, šumski tip, srednjih visina (subalpijso), nešto ublaženo dejstvom lokalnih faktora. Zime su umereno hladne, leta umereno topla, jeseni malo toplije, vedrije i suvlje od proleća. Sa okolnih planinskih visova Banju stalno osvežavaju slaba strujanja vazduha i veće letnje žege čini podnošljivijim. Vrlo izdašni hipertermalni izvori zimi stvaraju toplu oazu u Lukovskoj Banji. Banjsko podneblje je pogodno za oporavak i očvršćavanje organizma, zatim za sve rekonvalescente, asmatičare, sa oboljenjima sistema organa za disanje, metabolizma i sl.

U Gornjoj Banji postoje dva blatna termalna izvora, koje je A.D. “Planinka” preuredila u otvorene bazene. U njima se posetioci, kupanjem i mazanjem blata leče od reume i kožnih bolesti. U lečilišnom delu hotela i depadansa, lekovito blato se priprema i koristi kao jedna od terapijskih metoda.  Za lečenje i rehabilitaciju gostiju koristi se i novo kupatilo “Šljivak” i uređeni izvori (“bazeni”) u Gornjoj Banji. Posebna atrakcija je banjski tretman na otvorenim izvorištima tople vode pored reke u Gornjoj banji.

Pretraga

Video

Prognoza vremena

Ko je online?

Ukupno na vezi:

2

Na vezi u poslednja 24h:

96